DỰ BÁO TRIỂN VỌNG NGÀNH DU LỊCH VIỆT NAM HẬU COVID-19

0
232

Nguyễn Hà My, Trịnh Anh Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Mạc Như Quỳnh,
Nguyễn Thị Minh Tâm
Sinh viên K58 Kinh tế và Phát triển quốc tế – Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên Khoa Kinh tế quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Ngành du lịch trong những năm gần đây được coi là một trong những trụ cột chính trong tăng trưởng kinh tế. Dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành du lịch. Trong bối cảnh ngành du lịch bắt đầu phát triển trở lại, việc dự báo triển vọng phục hồi của ngành là cần thiết nhằm có những biện pháp đúng đắn, kịp thời để phát triển ngành du lịch. Nghiên cứu sử dụng hai biến là lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và doanh thu từ dịch vụ du lịch lữ hành làm đại diện cho ngành du lịch. Bằng phương pháp san mũ kép, nghiên cứu đã dự báo được lượng khách quốc tế đến Việt Nam và doanh thu từ dịch vụ du lịch cho khoảng thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2022. Kết quả dự báo cho thấy ngành du lịch đã bắt đầu phục hồi và duy trì đà tăng trong giai đoạn dự báo. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất những chính sách cho Nhà nước và các doanh nghiệp nhằm giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi của ngành du lịch.

Từ khóa: Dự báo, du lịch, san mũ.

Abstract

The tourism industry in recent years is considered one of the main pillars of economic growth. The outbreak of Covid-19 had a serious impact on the tourism industry. In the context that the tourism industry begins to develop again, forecasting the prospects of the industry’s recovery is necessary in order to have the right and timely measures to develop the tourism industry. The study uses two variables, the number of international tourist arrivals to Vietnam and tourism service revenue as representative of the tourism industry. By the double-leveling method, the study predicts the number of international visitors to Vietnam and the revenue from tourism services for the period from May 2022 to October 2022. The forecast results show that the tourism industry has started to recover and maintain its momentum during the forecast period. On that basis, the study proposes

policies for the State and businesses to help accelerate the recovery of the tourism industry.

Keywords: forecast, tourism, exponential smoothing.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments