XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊA LÝ DÂN SỐ TẠI HÀ NỘI

0
610

Văn Đức Mạnh, Nguyễn Quỳnh Chi, Bùi Thiên Bình, Trần Ngọc Diệp,
Phạm Hương Giang
Sinh viên K57 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Lê Thu Hằng
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Vị trí địa lý là một trong những yếu tố quan trọng nhất và có sự ảnh hướng lớn đối với chiến lược của các doanh nghiệp khi quyết định gia nhập hay khai thác, mở rộng ở một thị trường mới, một khu vực mới. Bài viết này đưa ra cách xây dựng một mô hình phân tích chi tiết về sự phân bổ của thị trường tại các quận trong thành phố Hà Nội sử dụng phương pháp phân cụm K-means và phân tích thành phần chính (PCA). Mô hình thể hiện rõ đặc điểm dân cư của từng khu vực như tuổi tác, nghề nghiệp, trình độ học vấn,… qua đó đưa ra nguồn thông tin chính xác và tổng quan về mặt địa lý cho các doanh nghiệp, giúp rút ngắn chi phí và thời gian trong quá trình quyết định chiến lược gia nhập hoặc mở rộng ở một khu vực địa lý mới.

Từ khóa: Phân khúc thị trường theo địa lý dân số, Phân cụm K-means, Dữ liệu lớn, Phân tích thành phần chính (PCA), Phân tích vị trí

Abstract

Location is one of the most crucial factors which has a great influence on enterprises’ strategy when entering, exploiting or expanding in a new market or a new area. The study illustrates how to create a detailed analytical model of the market segmentation in all districts of Hanoi using K-means clustering and principal component analysis (PCA). The model describes the population characteristics of each area such as age, occupation, education level, etc.; thereby giving enterprises precise and general sources of information about geographic location, which helps reduce the cost and time in decision-making process to enter or expand the businesses in a new area.

Keywords: Geographic – demographic segmentation, K-means clustering, Big data, Principal component analysis, Location analysis.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments