KHẢO SÁT NHU CẦU VỀ THỜI GIAN NGHỈ TRONG VÒNG MỘT NĂM HỌC CỦA SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

0
649

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Nga Anh, Dương Mạnh Hải, Nguyễn Thái Hải Hà,
Vũ Song Hà, Phạm Yến Linh
Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Phạm Thị Mỹ Dung
Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Các trường đại học ngày càng quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu và sự hài lòng của sinh viên, và nhu cầu nghỉ học trong năm học của họ cũng không ngoại lệ. Bài nghiên cứu này sẽ xem xét nhu cầu về thời gian nghỉ trong một năm học của sinh viên Chương trình Tiên tiến Quản trị Kinh doanh Quốc tế (hay Chương trình Tiên tiến FBA) thuộc trường Đại học Ngoại thương để đưa ra cái nhìn tổng thể và đề xuất thực hiện các điều chỉnh phù hợp để cân đối thời gian cần thiết trong năm học phù hợp với nhu cầu của sinh viên. Một cuộc khảo sát ban đầu đã được thực hiện để nghiên cứu mức độ hài lòng của sinh viên và thời gian họ mong muốn cho Kỳ nghỉ Xuân và Kỳ nghỉ Hè trong một năm học tại Chương trình Tiên tiến FBA. Nhóm nghiên cứu đã nhận được tổng cộng 80 phản hồi, được phân bổ đều cho các sinh viên năm nhất, năm hai, năm ba và năm cuối. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng sinh viên Chương trình Tiên tiến FBA khá hài lòng với thời gian nghỉ học. Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy rằng đa số muốn nghỉ Hè dài hơn một chút và Kỳ nghỉ Xuân vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, nghiên cứu này có những hạn chế bao gồm mẫu và quy mô khảo sát tương đối nhỏ. Vì thời gian biểu kéo dài cả năm được áp dụng cho tất cả các chương trình trong trường đại học nên chỉ khảo sát sinh viên Chương trình Tiên tiến FBA có thể không suy ra được mức độ hài lòng của tất cả sinh viên FTU và nhu cầu nghỉ học của họ. Do đó, nghiên cứu này đại diện cho tập thiểu số và cần có nghiên cứu sâu và rộng hơn để đưa ra kết luận và đưa ra các biện pháp khắc phục cụ thể.

Từ khóa: Đại học Ngoại Thương, độ dài kì nghỉ, mức độ hài lòng, nhu cầu, nghỉ học, sinh viên chưa tốt nghiệp.

Abstract

Universities are paying more and more attention to student needs and satisfaction, and their demands for school breaks during the academic year are no exception. This paper will examine the demands for holiday length within an academic year of students from the Advanced Program of International Business Administration (or FBA Advanced Program), Foreign Trade University to provide a holistic view and suggest implementing appropriate adjustments to adapt both courses’ required time and students’ demands for school break. An initial survey was conducted to study the level of students’ satisfaction and their desired lengths for Spring break and summer break in a school year within the FBA Advanced Program. In total, we received 80 responses, distributed equally for students in freshman year, sophomore year, junior year and senior year. The results of the study indicate that FBA Advanced Program students are fairly satisfied with the lengths of school holidays. However, it also states that the majority wants a slightly longer summer break and the Spring break remains unchanged. However, this research does have limitations: Relatively small sample and population size. As the year-long timetable is applied to all programs in the university, examining only FBA Advanced Program students may not be able to deduce the degree of satisfaction of all FTU students and their demands for school breaks. Hence, this research represents a minority: more extensive and in-depth research is required to draw conclusions and offer particular remedies.

Keywords: Foreign Trade University, holiday length, undergraduate student, level of satisfaction, demands, school break.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments