ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG ĐÃI NGỘ ĐẾN SỰ CAM KẾT CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

0
31

Trần Thị Minh Hiên
Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Đỗ Thị Thanh Hương
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Mục tiêu của nghiên cứu là phân tích ảnh hưởng của hệ thống đãi ngộ đến sự cam kết của nhân viên tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Hà Nội. Với dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 175 người, nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp: thống kê mô tả, kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy để đo lường, đánh giá ảnh hưởng của hệ thống đãi ngộ đến sự cam kết của nhân viên. Kết quả chỉ ra rằng 5 nhân tố tác động đến sự cam kết của nhân viên là: Cơ hội thăng tiến trong công việc, điều kiện làm việc, bản chất công việc, phúc lợi, tiền lương. Dựa vào kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ để cải thiện và gia tăng sự cam kết của nhân viên với tổ chức.

Từ khóa: Hệ thống đãi ngộ, sự cam kết của nhân viên, doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hà Nội.

Abstract

The study aims to analyse the impact of the compensation system on employees’ organisational commitment of small-and-medium sized enterprises in Ha Noi. With the data collected from 175 employees, descriptive statistics, internal reliability with Cronbach’s Alpha, exploratory factor analysis, correlation analysis and regression analysis were applied to this research to measure and evaluate the influence of compensation on employees’ commitment. Research results show that there are 5 factors affecting employees’organisational commitment: Promotion opportunities, working conditions, the work itself, salary and benefits. Based on the results, the authors suggest some implications for the small-and-medium sized enterprises to improve and increase the organisational commitment of employees.

Keywords: Compensation system, the organisational commitment of employees, small and medium enterprises, Ha Noi.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments