ỨNG DỤNG CỦA DỮ LIỆU LỚN TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM

0
51

Phạm Ngọc Anh, Đỗ Diệu Linh, Trịnh Hải Quang, Nguyễn Kim Thanh, Đào Minh Thu
Sinh viên K59 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thúy Anh
Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt

Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) là một thành phần kinh tế vô cùng quan trọng của hầu hết các quốc gia, trong đó có Việt Nam, tuy nhiên đây cũng là đối tượng dễ tổn thương nhất khi khó khănphải đối mặt với nhiều rủi ro, đặc biệt là rủi ro về mặt tài chính, từ đó dễ dàng đẩy doanh nghiệp vào các tình huống nguy hiểm. Nhận thấy mức độ cần thiết trong việc tìm ra một giải pháp quản trị rủi ro tài chính mới hiệu quả hơn, bền vững hơn, cùng với xu thế chuyển đổi số toàn cầu đã cho ra đời các phương pháp tân tiến như quản trị rủi ro tài chính bằng Dữ liệu lớn (Big data), bài nghiên cứu ra đời với mục đích tìm hiểu, đánh giá thực trạng áp dụng Dữ liệu lớn vào việc quản trị rủi ro tài chính tại SMEs. Nghiên cứu được thực hiện theo phương pháp mô tả thống kê với đối tượng là các SMEs ở đa lĩnh vực tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra những bất cập trong việc sử dụng phương pháp truyền thống trong quản trị rủi ro tài chính, những lo ngại của doanh nghiệp khi ứng dụng Dữ liệu lớn, từ đó đưa ra các đề xuất và gợi ý chính sách phù hợp cho SMEs tại Việt Nam, góp phần tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp và nền kinh tế phát triển hiệu quả, bền vững hơn trong tương lai.

Từ khóa: Dữ liệu lớn, quản trị rủi ro tài chính, doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng.

 

Abstract

Small & medium enterprise plays a crucial role in the economy of many countries, including Vietnam, however, this type of enterprise is also the most vulnerable as these enterprise has to face many potential risks, especially financial risk which may put businesses into dangerous situations. Realizing the necessity for a more effective, sustainable financial risk management solutions and the global trend of Digital Transformation which creates many innovative ways to manage financial risk such as Big Data, the study was conducted to analyze and evaluating the actual state of applying Big Data in financial risk management process in SMEs. The descriptive statistics method is applied in the paper with the sample of SMEs in diversed industries in Vietnam. The result has revealed difficulties of applying traditional method in financial risk management, the concern of businesses when applying Big Data. Then based on the results, the research proposes several recommendations in order to encourage sustainable growth of businesses and economy in the future.

Keywords: Big data, financial risk management, SMEs, application.

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments