PHÂN TÍCH TỰ ĐỘNG HÓA KHO HÀNGTRONG VẬN HÀNH LOGISTICS CỦA VIETTEL POST

0
71

Nguyễn Diệu Quỳnh, Nguyễn Mai Duyên, Tạ Thúy Quỳnh, Vũ Trần Khánh Trang,
Nguyễn Đức Thảo, Vương Anh Tuấn
Sinh viên K60 –CLC Kinh tế đối ngoại – Viện kinh tế và kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Nguyễn Thị Yến
Giảng viên Viện Kinh tế & Kinh doanh quốc tế
Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam

Tóm tắt
Trong kỉ nguyên công nghệ số 4.0, các doanh nghiệp phải đối mặt với vô vàn những khó khăn, thách thức khi hội nhập toàn cầu cùng sự thay đổi chóng mặt của công nghệ. Các nhà quản lý thông minh sẽ tìm cho mình những giải pháp thích ứng cần thiết để tiết kiệm chi phí nhân sự, tiết kiệm thời gian, từ đó gia tăng lợi thế cạnh tranh và tối ưu hóa trải nghiệm cho người sử dụng. Tự động hóa kho hàng chính là một trong số những giải pháp được lựa chọn cho các doanh nghiệp trong lưu trữ và vận chuyển hàng hóa mang lại hiệu quả vưdợt trội. Bài nghiên cứu cung cấp những kiến thức tổng quan, cũng như phân tích những cơ hội và thách thức của Viettel Post khi tự động hóa kho hàng. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số giải pháp theo định hướng phát triển của Viettel Post, nhằm tận dụng được tiềm năng và triển vọng mà tự động hóa mang lại cho hoạt động kinh doanh.
Từ khoá: Tự động hóa kho hàng, Viettel Post, các doanh nghiệp logistics

Abstract
In the era of digital technology 4.0, businesses face countless difficulties and challenges when integrating globally with rapidly changing technology. Smart managers will find the necessary adaptive solutions to reduce personnel costs and save time, thereby increasing competitive advantage and optimizing user experience. Warehouse automation is one of the solutions chosen for businesses in storing and transporting goods, bringing outstanding efficiency. The research provides general knowledge and analysis of the opportunities as well as challenges for Viettel Post when applying warehouse automation. From there, the authors proposed a number of solutions according to Viettel Post’s development orientations, in order to take advantage of its potential and prospects that automation brings to business activities.
Keywords: warehouse automation, Viettel Post, logistics companies

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments