No. 2

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG THÙNG RÁC XỬ LÝ TẠI NGUỒN BẰNG PHƯƠNG PHÁP...

Trương Thị Hoài Nam, Nguyễn Hiếu Ngân, Nguyễn Huỳnh Quốc Thắng Sinh viên K59 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh...

THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT THƯƠNG...

Lưu Mai Hương, Đỗ Phương Anh, Lê Thúy Hạnh, Lê Mai Hồng, Nguyễn Hà My Sinh viên K58 Tiếng Nhật thương mại – Khoa Tiếng Nhật Trường...

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG GIẢNG...

Nguyễn Duy Nam, Lưu Tiến Lâm, Nguyễn Hà Mi, Nguyễn Thục Vi Sinh viên K58 Tiếng Pháp thương mại – Khoa Tiếng Pháp Trường Đại học...

ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN CƠ SỞ...

Đào Thu Huyền, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Thúy Huyền, Lê Thị Mai Sương Sinh viên K59 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở...

TỔNG QUAN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI...

Trần Hà Vy, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Công Trường Sinh viên K59 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học...