No. 2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH...

Bùi Thanh An Sinh viên K56BF Cử nhân Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt...

QUYỀN LỰC CEO VÀ CẤU TRÚC VỐN – BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM

Hồ Phan Thanh Vy Sinh viên K56 CLC2 Ngân hàng & Tài chính quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI...

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Tường Mai, Nguyễn Thi Hà Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Phương Anh Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng –...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN...

Đinh Đặng Thuỳ Linh, Đặng Hồng Trang, Nguyễn Bảo Phương Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại...

NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG TIỀN DI ĐỘNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG...

Lê Đức Duy, Tạ Thị Ngọc Mai Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

KHÁC BIỆT THEO GIỚI VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC TRONG BỐI...

Nguyễn Hoàng Long, Mạc Thị Thanh Vân, Từ Lê Mai, Đoàn Thị Phương Ly Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế...

HỘI CHỨNG SỢ BỎ LỠ (FOMO) TRÊN MẠNG XÃ HỘI: ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỢP...

Đoàn Khánh Linh, Trần Hà Minh, Nguyễn Thu Giang, Dương Thu Phương, Vương Ngọc Bảo Châu, Hoàng Thái Sơn Sinh viên K60 CTTT Quản trị...

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN...

Lê Nguyệt Hằng, Lãnh Đức Duy, Phạm Đăng Dương, Tống Lê Ngọc Linh, Bùi Yến Nhi, Nguyễn Quang Tùng Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh...

KHẢO SÁT NHU CẦU VỀ THỜI GIAN NGHỈ TRONG VÒNG MỘT NĂM HỌC CỦA...

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Nga Anh, Dương Mạnh Hải, Nguyễn Thái Hải Hà, Vũ Song Hà, Phạm Yến Linh Sinh viên K60 CTTT Quản...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN CỦA...

Trương Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Hương Trà, Phùng Thị Ngọc Thảo, Phạm Thị Nga Sinh viên K58 Tiếng Anh thương mại – Khoa...