No. 2

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH...

Bùi Thanh An Sinh viên K56BF Cử nhân Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt...

QUYỀN LỰC CEO VÀ CẤU TRÚC VỐN – BẰNG CHỨNG TỪ VIỆT NAM

Hồ Phan Thanh Vy Sinh viên K56 CLC2 Ngân hàng & Tài chính quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ...

KHÁC BIỆT THEO GIỚI VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VỚI CÔNG VIỆC TRONG BỐI...

Nguyễn Hoàng Long, Mạc Thị Thanh Vân, Từ Lê Mai, Đoàn Thị Phương Ly Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế...

TỔNG QUAN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI...

Trần Hà Vy, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Công Trường Sinh viên K59 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học...

THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT THƯƠNG...

Lưu Mai Hương, Đỗ Phương Anh, Lê Thúy Hạnh, Lê Mai Hồng, Nguyễn Hà My Sinh viên K58 Tiếng Nhật thương mại – Khoa Tiếng Nhật Trường...

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN...

Lê Nguyệt Hằng, Lãnh Đức Duy, Phạm Đăng Dương, Tống Lê Ngọc Linh, Bùi Yến Nhi, Nguyễn Quang Tùng Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh...

HỘI CHỨNG SỢ BỎ LỠ (FOMO) TRÊN MẠNG XÃ HỘI: ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỢP...

Đoàn Khánh Linh, Trần Hà Minh, Nguyễn Thu Giang, Dương Thu Phương, Vương Ngọc Bảo Châu, Hoàng Thái Sơn Sinh viên K60 CTTT Quản trị...

ĐO LƯỜNG NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN CƠ SỞ...

Đào Thu Huyền, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Thúy Huyền, Lê Thị Mai Sương Sinh viên K59 Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở...

KHẢO SÁT NHU CẦU VỀ THỜI GIAN NGHỈ TRONG VÒNG MỘT NĂM HỌC CỦA...

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Nga Anh, Dương Mạnh Hải, Nguyễn Thái Hải Hà, Vũ Song Hà, Phạm Yến Linh Sinh viên K60 CTTT Quản...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI...

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Tường Mai, Nguyễn Thi Hà Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Phương Anh Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng –...