No. 2

TỔNG QUAN NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN XU HƯỚNG CHI TIÊU CỦA NGƯỜI...

Trần Hà Vy, Nguyễn Ngọc Hà, Đỗ Công Trường Sinh viên K59 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học...

HỘI CHỨNG SỢ BỎ LỠ (FOMO) TRÊN MẠNG XÃ HỘI: ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG HỢP...

Đoàn Khánh Linh, Trần Hà Minh, Nguyễn Thu Giang, Dương Thu Phương, Vương Ngọc Bảo Châu, Hoàng Thái Sơn Sinh viên K60 CTTT Quản trị...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH...

Bùi Thanh An Sinh viên K56BF Cử nhân Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Cơ sở II tại TP. Hồ Chí Minh, Việt...

TÁC ĐỘNG CỦA HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH VÀ THÁI ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI...

Nguyễn Linh Chi, Nguyễn Tường Mai, Nguyễn Thi Hà Phương, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Phương Anh Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng –...

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN...

Lê Nguyệt Hằng, Lãnh Đức Duy, Phạm Đăng Dương, Tống Lê Ngọc Linh, Bùi Yến Nhi, Nguyễn Quang Tùng Sinh viên K60 CTTT Quản trị kinh...

THỰC TRẠNG ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH TIẾNG NHẬT THƯƠNG...

Lưu Mai Hương, Đỗ Phương Anh, Lê Thúy Hạnh, Lê Mai Hồng, Nguyễn Hà My Sinh viên K58 Tiếng Nhật thương mại – Khoa Tiếng Nhật Trường...

NGHIÊN CỨU VỀ HÀNH VI SỬ DỤNG TIỀN DI ĐỘNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG...

Lê Đức Duy, Tạ Thị Ngọc Mai Sinh viên K59 Kinh tế quốc tế - Khoa Kinh tế quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN...

Đinh Đặng Thuỳ Linh, Đặng Hồng Trang, Nguyễn Bảo Phương Sinh viên K58 CTTT Tài chính ngân hàng – Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG THAM GIA HỌC TRỰC TUYẾN CỦA...

Trương Thị Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Hương Trà, Phùng Thị Ngọc Thảo, Phạm Thị Nga Sinh viên K58 Tiếng Anh thương mại – Khoa...

KHẢO SÁT NHU CẦU VỀ THỜI GIAN NGHỈ TRONG VÒNG MỘT NĂM HỌC CỦA...

Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thị Nga Anh, Dương Mạnh Hải, Nguyễn Thái Hải Hà, Vũ Song Hà, Phạm Yến Linh Sinh viên K60 CTTT Quản...