No.4

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC...

Nguyễn Thị Hải Hà, Trịnh Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Trà My Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN...

Vương Thu Hương Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA REPU MARTECH VÀ CÁC GIẢI PHÁP...

Lê Thị Bích Ngọc Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CАM KẾT TRОNG CÔNG VIỆC CỦА NHÂN...

Thái Cẩm Huyền Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị...

SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN...

Vũ Hương Giang Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...