No.4

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN...

Bùi Minh Phương Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

HOẠT ĐỘNG TIẾP THỊ KỸ THUẬT SỐ CỦA REPU MARTECH VÀ CÁC GIẢI PHÁP...

Lê Thị Bích Ngọc Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẾN CHẤT LƯỢNG BÁO CÁO ...

Trần Thị Thuỳ Linh Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Hoàng...

MỐI QUAN HỆ GIỮA CHIẾN LƯỢC ĐA DẠNG HÓA VÀ CÔNG BỐ THÔNG...

Thang Thùy Linh, Lê Vũ Hà Phương Sinh viên K57 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương,...

PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VỀ VIỆC SỬ DỤNG VÍ ĐIỆN TỬ TẠI...

Đặng Phương Chi Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thuý...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI...

La Thị Tuyết Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Thu...

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊA LÝ DÂN SỐ TẠI...

Văn Đức Mạnh, Nguyễn Quỳnh Chi, Bùi Thiên Bình, Trần Ngọc Diệp, Phạm Hương Giang Sinh viên K57 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH TRẠNG NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI Ở NGƯỜI...

Trần Phương Linh, Đặng Việt Hùng Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP...

Đỗ Hà Thắm Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phạm...

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:...

Nguyễn Thanh Hiền, Kiều Hà Châu, Nguyễn Hà Vân, Thân Thị Thảo Vân Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường...