No.4

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TRÍ TUỆ CẢM XÚC ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:...

Nguyễn Thanh Hiền, Kiều Hà Châu, Nguyễn Hà Vân, Thân Thị Thảo Vân Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẮM MỸ PHẨM TRỰC TUYẾN...

Vương Thu Hương Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN KHÚC THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊA LÝ DÂN SỐ TẠI...

Văn Đức Mạnh, Nguyễn Quỳnh Chi, Bùi Thiên Bình, Trần Ngọc Diệp, Phạm Hương Giang Sinh viên K57 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản...

SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA NHÂN...

Vũ Hương Giang Sinh viên K56 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA CÁC...

Nguyễn Thị Hải Hà, Trịnh Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Phan Nhân, Nguyễn Trà My Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh...

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP...

Đỗ Hà Thắm Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phạm...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI TÌNH TRẠNG NGHIỆN MẠNG XÃ HỘI Ở NGƯỜI...

Trần Phương Linh, Đặng Việt Hùng Sinh viên K58 CTTT Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI...

La Thị Tuyết Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Lê Thu...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN...

Bùi Minh Phương Sinh viên K56 Kế toán kiểm toán - Khoa Kế toán kiểm toán Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CАM KẾT TRОNG CÔNG VIỆC CỦА NHÂN...

Thái Cẩm Huyền Sinh viên K56 Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Đỗ Thị...