TIN TỨC

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN...

Sữa nước là một trong những mặt hàng thiết yếu có tốc độ phát triển mạnh mẽ và được sử dụng thường xuyên bởi...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC...

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam, đặc biệt với thế hệ trẻ hiện nay....

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG...

Thời đại công nghệ số 4.0, cùng với sự phát triển như vũ bão của Internet, xu hướng bán hàng online đã đem lại...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN...

Ban Biên tập Working Paper Series xin được giới thiệu tới tới Quý bạn đọc bài viết “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH...

Hệ thống ngân hàng từ lâu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI...

Cùng với sự phát triển nhanh chóng như vũ bão của công nghệ, nhu cầu lưu truyền và tiếp nhận thông tin đang ngày...

Thông báo v/v triển khai thực hiện FTU Working Paper Series

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường khuyến khích sinh viên viết...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN...

Thế hệ Z là một thuật ngữ phổ biến, dùng để chỉ nhóm người được sinh ra từ cuối thập kỉ 90 của thế...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH ASEAN...

Tháng 4/2022, Trường Đại học Ngoại thương đã công bố Quyển 1 Tập 3 năm 2022 các bài viết Working Paper Series. Trong Tập...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG...

Vài năm trở lại đây, Việt Nam đã chứng kiến những bước tiến mạnh mẽ của lĩnh vực khởi nghiệp. Nhờ có những điều...