Vol 1

XÂY DỰNG KHUNG PHÁP LÝ VÀ NỀN TẢNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG...

Hoàng Kiều Nguyệt Thu 1 Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Trần Phương Dung Sinh viên K57...

LIÊN KẾT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GIA CẦM TẠI MIỀN BẮC – VIỆT NAM:...

Đỗ Minh Ngọc, Nguyễn Hải Linh, Đoàn Huyền Lưu, Dương Thị Kim Oanh Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh...

IMPACTS OF EVFTA ON VIETNAM’S FDI

Nguyễn Thị Ngọc My, Đỗ Thị Thảo Hiền, Dương Văn An, Tường Thị Yến Linh Sinh viên K58, Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH E-LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ...

Nguyễn Thanh Tú Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

ĐỘ PHÂN MẢNH CỦA THỊ TRƯỜNG VỐN TỰ CÓ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH...

Dương Hoàng Anh Sinh viên Khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng, Hà Nội, Việt Nam Vũ Hoài Linh Sinh viên CTTT KT - K56 – Viện KT...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN VIỆT...

Đỗ Hoàng Phương Nhi, Đào Trang Nhung Sinh viên CTTT Kinh tế - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TẬN DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ...

Nguyễn Lê Phương Anh, Bùi Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thanh Loan Sinh viên K57 Kinh tế Đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC SINH,...

Lê Thị Quỳnh, Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Việt Anh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG ĐIỀU TIẾT CỦA YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC ĐẾN Ý...

Bùi Thị Hà Trang Sinh viên K56 Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn...

TINH THẦN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ: ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU,...

Nguyễn Trang Anh, Nguyễn Hương Giang, Phùng Trang Linh, Đỗ Hoàng Phương Nhi Sinh viên CTTT KT - K57 – Viện KT & KDQT Trường Đại...