Vol 1

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUÁ TRÌNH E-LOGISTICS CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ...

Nguyễn Thanh Tú Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS...

Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Hương Quỳnh, Trần Hoàng Ngân, Chu Hoàng Đức Hạnh Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế...

LIÊN KẾT TRONG CHUỖI CUNG ỨNG GIA CẦM TẠI MIỀN BẮC – VIỆT NAM:...

Đỗ Minh Ngọc, Nguyễn Hải Linh, Đoàn Huyền Lưu, Dương Thị Kim Oanh Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI CHUYỂN VIỆC CỦA LAO ĐỘNG TRONG...

Phạm Quang Hưng Sinh viên K56 CLC Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA VÙNG TỚI NĂNG LỰC ĐỔI MỚI SÁNG...

Nguyễn Minh Nguyệt, Vũ Mỹ Linh Sinh viên K57 CLC Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

XÂY DỰNG KHUNG LÝ THUYẾT VỀ MỐI QUAN HỆ CỦA VỐN XÃ HỘI, SỰ...

Đỗ Thị Hà Tú, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Sinh viên K57 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng- Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

VẤN ĐỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM VÀ BÀI HỌC QUẢN LÝ CHUỖI...

Vũ Thị Phương Thảo, Trần Mai Hương, Nguyễn Thị Thu Trang Sinh viên K57 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh...

NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC HỌC TẬP TRỰC TUYẾN ĐỐI VỚI HỌC SINH,...

Lê Thị Quỳnh, Lưu Thị Phương, Nguyễn Thị Việt Anh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc...

ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC ĐIỂM SỬ DỤNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI TRUYỀN...

Lê Vy, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Khánh Linh Sinh viên K57 Kinh doanh quốc tế - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường...

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA MICHELIN VIỆT NAM

Nguyễn Thị Thu Phương, Phạm Thị Hồng An Sinh viên K56 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại...