Vol 1

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HIỂU BIẾT TÀI CHÍNH CỦA NGƯỜI...

Nguyễn Thị Ngân Hà Sinh viên K55 Ngân hàng và Tài chính Quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH GỬI TIỀN TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH...

Ngô Thị Nga Sinh viên K56 Ngân hàng - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Hoàng Long Thịnh Giảng viên...

HÀNH VI TIÊU DÙNG BỀN VỮNG CÁC SẢN PHẨM THỜI TRANG TẠI VIỆT...

Trần Thị Tú Uyên, Đặng Thái Thanh Thảo, Phan Thị Phương Thảo K57 Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Trường...

CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG DỊCH VỤ THANH...

Nguyễn Hồng Anh K56 Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam Nguyễn Thanh Hiền Lương Trung...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HÀNH VI TIÊU DÙNG BỀN VỮNG TRONG...

Trần Thị Tú Uyên, Đặng Thái Thanh Thảo, Phan Thị Phương Thảo K57 Viện Phát triển Nguồn nhân lực Việt Nam – Nhật Bản (VJCC) Trường...

TÁC ĐỘNG CỦA CUNG CẤP GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG TÀI CHÍNH ĐẾN...

Phan Thanh Ngân, Lê Thị Châu Giang Sinh viên K57 Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ TẬN DỤNG ƯU ĐÃI THUẾ...

Nguyễn Lê Phương Anh, Bùi Nguyễn Ngọc Hiền, Nguyễn Thị Thanh Loan Sinh viên K57 Kinh tế Đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại...

PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA COVID-19 ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Nông Thị Quỳnh Thư, Hoàng Quỳnh Anh, Ngô Thu Hiền, Kiều Thị Thảo, Nguyễn Trà My Sinh viên K57 Tài chính quốc tế - Khoa...

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ QUỐC TẾ ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT...

Nguyễn Thu Trang, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Diệu Hoa Sinh viên K57 Ngân hàng - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI SỰ HÀI LÒNG VÀ Ý ĐỊNH TIẾP ...

Trần Thị Lan Hương Sinh viên K57 Tài chính quốc tế - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, Việt Nam Thân...