TIN TỨC

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH...

Hệ thống ngân hàng từ lâu đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC...

TikTok là một trong những nền tảng mạng xã hội phổ biến nhất ở Việt Nam, đặc biệt với thế hệ trẻ hiện nay....

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: ẢNH HƯỞNG CỦA HIỆP ĐỊNH ASEAN...

Tháng 4/2022, Trường Đại học Ngoại thương đã công bố Quyển 1 Tập 3 năm 2022 các bài viết Working Paper Series. Trong Tập...

GIỚI THIỆU BÀI VIẾT TRÊN WORKING PAPER SERIES: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN...

Ban Biên tập Working Paper Series xin được giới thiệu tới tới Quý bạn đọc bài viết “Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết...

Thông báo v/v triển khai thực hiện FTU Working Paper Series

Nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Ngoại thương, Nhà trường khuyến khích sinh viên viết...