Vol 1

ẢNH HƯỞNG TIỀM NĂNG CỦA CPTPP ĐẾN XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ CỦA VIỆT NAM...

Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Quang, Lê Nhật Hoàng, Phí Mạnh Hùng, Khuất Vũ Ngọc Linh Sinh viên K58 CTTT Kinh tế -...

KEIEIJUKU – MÔ HÌNH LIÊN KẾT VÀ ĐÀO TẠO DỰA TRÊN TRIẾT LÝ NHẬT...

Trần Khánh An, Đinh Ngọc Tuyết Mai, Vũ Thùy Linh, Đặng Vân Trang Sinh viên K57 CTTT - Quản trị kinh doanh - Khoa Quản...

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA CỐ VẤN KHỞI NGHIỆP...

Nguyễn Thị Kim Ngân Sinh viên K57 Quản trị kinh doanh quốc tế - Khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM – HÀN QUỐC...

Nguyễn Phương Anh, Vũ Nguyễn Thu Trang, Chu Thị Minh Phương, Nguyễn Sinh Khang Sinh viên K59 Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng –...

HÀM Ý TỪ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI KHÍ THẢI LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ...

Nguyễn Hương Giang, Nguyễn Hoàng Hà Vy, Trịnh Vũ Diệu Anh, Hoàng Thị Thùy Dương, Nguyễn Minh Đức Sinh viên K59 CTTT Kinh tế -...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÀNH THÉP VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH...

Nguyễn Khánh Tùng, Nguyễn Trung Kiên, Đinh Quang, Lê Nhật Hoàng Sinh viên K58 CTTT Kinh tế - Viện KT & KDQT Trường Đại học Ngoại...

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN...

Đào Hữu Hiếu Sinh viên K6 CT Điều hành cao cấp - Khoa Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Dương...

MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ TIẾP THỊ KĨ THUẬT SỐ (DIGITAL MARKETING) ĐẾN...

Lê Mai Na, Nguyễn Quỳnh Như, Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Lê Ngọc Khánh, Nguyễn Đoàn Cao Nguyên Sinh viên K59CLC4 - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II...

VẤN ĐỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THÉP XUẤT KHẨU CỦA...

Bùi Việt Cường, Nguyễn Lê Hoài An, Phan Hà Trang, Trần Thị Phương Thảo, Lê Vũ Huy, Nguyễn Thị Khánh Linh Sinh viên K59 Kinh tế...

ĐỀ XUẤT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÁT TRIỂN CHUỖI CUNG ỨNG NÔNG SẢN TỪ...

Phạm Trần Trúc Mai, Trần Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Huỳnh Diệp Quyên Sinh viên K59CLC - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương...