Vol 1

ẢNH HƯỞNG CỦA TIKTOK ĐẾN VIỆC HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI...

Nguyễn Lê Quỳnh Như, Hoàng Lê Quốc Tuấn Sinh viên K60CLC1 – Quản trị kinh doanh quốc tế Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

VẬN DỤNG MÔ HÌNH KIM CƯƠNG CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH...

Dương Thu Hằng, Vũ Nguyễn Hải Anh, Đoàn Thị Khánh Huyền Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế và kinh doanh...

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA CÁC SẢN PHẨM SỮA NƯỚC...

Phùng Nguyễn, Kiều Công Tâm, Nguyễn Văn Vỹ Sinh viên K56 CLC4 - Kinh tế đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại...

CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH HỌC THẠC SĨ SAU TỐT NGHIỆP...

Lê Ngọc Phương Trinh Sinh viên K56 Kinh tế Đối ngoại Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam Trần...

PHÂN TÍCH VỀ MÔ HÌNH DUNNING VÀ CÁC HỌC THUYẾT LIÊN QUAN

Trần Thanh Như Hà, Đinh Nguyễn Nhật Hân, Nguyễn Thị Cúc Hương, Nguyễn Văn Hoàng Nhân Sinh viên K57CLC3 – Kinh tế đối ngoại Cơ sở II...

HÀNG RÀO KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CỦA NHẬT BẢN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THỦY...

Lê Phạm Lan Khanh, Nguyễn Trang Linh, Nguyễn Tuấn Hùng, Nguyễn Mạnh Dũng Sinh viên K59 CLC Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng –...

NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA...

Nguyễn Thị Hương Sinh viên K56 Tài chính quốc tế – Khoa Tài chính Ngân hàng Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Nguyễn Thị...

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CÀ PHÊ KHI...

Chu Thị Mai Thảo, Nguyễn Thị Huyền Trang, Lê Thị Quỳnh, Nguyễn Tường Oanh Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại - Viện Kinh tế...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN MÔI...

Nguyễn Dương Việt Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Nguyễn Bội Linh, Nguyễn Thùy Trang Sinh viên K58 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa...

CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS – KIỂM DỊCH ĐỘNG THỰC VẬT NHẬT BẢN ĐỐI...

Hán Thị Quỳnh Hương, Nguyễn Thị Ngân Khanh Sinh viên K59 CLC Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học...