Vol 1

XÁC LẬP QUYỀN TÁC GIẢ CHO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI)

Nguyễn Lê Phương Lan Sinh viên K59 Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà...

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỢP ĐỒNG THÔNG MINH Ở VIỆT NAM VÀ MỘT...

Vũ Thị Thu Trang, Vũ Anh Thư Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN SÀN...

Lê Ngọc Minh, Hoàng Nguyễn Hiếu Nhi Sinh viên K59 Luật thương mại quốc tế - Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TRÊN NỀN TẢNG TRỰC TUYẾN TẠI NHẬT BẢN...

Chu Thị Minh Anh Sinh viên K56 Tiếng Nhật thương mại – Khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt Nam Phạm Hạnh Vân Sinh...

MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI KINH DOANH NÔNG SẢN TRÊN CÁC SÀN...

Bùi Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Minh Anh Sinh viên K57 Luật Thương mại quốc tế – Khoa Luật Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội,...

NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC SỬ DỤNG DỊCH VỤ...

Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Kim Ngân, Doãn Minh Huyền, Ngô Ngọc Yến Nhi Sinh viên K58 CLC Kinh tế đối ngoại – Viện Kinh...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI SỬ DỤNG TÚI THÂN THIỆN MÔI...

Nguyễn Dương Việt Anh, Nguyễn Thị Lan Anh, Vũ Nguyễn Bội Linh, Nguyễn Thùy Trang Sinh viên K58 CLC Kinh tế quốc tế - Khoa...

VẤN ĐỀ PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG THÉP XUẤT KHẨU CỦA...

Bùi Việt Cường, Nguyễn Lê Hoài An, Phan Hà Trang, Trần Thị Phương Thảo, Lê Vũ Huy, Nguyễn Thị Khánh Linh Sinh viên K59 Kinh tế...

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI TRỰC TUYẾN CỦA GEN...

Trần Thị Lan Anh, Trần Phan Nhật Hằng, Lê Thanh Thảo Sinh viên K58 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – Viện Kinh tế...

TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐỔI MỚI LÊN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Nguyễn Bảo Anh Sinh viên K59 CLC Kinh tế – Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội, Việt...